Plagiotrochus amenti Kieffer, 1901

Hymenoptera, Cynipidae

op Quercus, ongeslachtelijke generatie

on Quercus, ongeslachtelijke generatie

gal: Larven solitair in 1 x 3 mm grote, elliptische celletjes in twee tot driejarige takken; slechts bij massaal optreden treedt er enige zwelling op, en de gallen zijn eigenlijk alleen te vinden aan de hand van uitsluipgaatjes. Verpopping in de gal; de gal wordt soms pas in her derde jaar verlaten.

gall: Larvae solitary in 1 x 3 mm large elliptic cells in 2-3 years old branches; only during mass occurrences some swelling does occur, and the galls can be found only by looking for exit holes. Pupation within the gall; the galls may be vacated in the second or third year.

waardplanten: Fageceae, monofaag

hostplants: Fagaceae, monophagous

Quercus suber.


op Quercus, sexuele generatie

on Quercus, sexual generation

gal: galkamertjes van 0.7 x 2 mm onder de schors van eenjarige twijgen of in de as van een katje, zelden in een bladsteel of dikke merf. Aangetaste plantendelen zijn zwak opgezwollen of getordeerd. De volwassen wesspjes komen vroeg in de zomer al te voorschijn.

gall: gall chamber of 0.7 x 2 mm under the bark of one year old twigs or in the axis of catkins, rarely in a petiole or thick vein. Infested parts of the plants are slightly swollen or contorted. The adult wasps emerge early in the summer.

waardplanten: Fageceae, monofaag

hostplants: Fagaceae, monophagous

Quercus suber.

synoniemen: Plagiotrochus suberi Weld, 1926.

synonyms: Plagiotrochus suberi Weld, 1926.

opmerkingen: de soort vormt een bedreiging voor de kurk-productie.

notes: the species is a threat for the cork production.

literatuur:

references:

Ceresa (2015a), Cerasa, lo Verde & Massa (2014a), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Garbin, Díaz & Pujade-Villar (2008a), Kwast (2014a), Nieves-Aldrey (2001a), Nieves-Aldrey, Gómez, Hernández Nieves & Lobo (2006a), Pujade-Villar, Garbin, Paretas-Martínez & Díaz (2008a), Pujade-Villar, Grami & Ben Jamâa (2010a), Pujade, Villemant & Andreï-Ruiz (2000a).

15/01/2017