Plagiotrochus razeti Barbotin, 1985

Hymenoptera, Cynipidae

op Quercus, agame generatie

on Quercus, agamous generation

gal: spoelvormige opzwellingen van uitlopers onder, of vlak boven de grond, 15 x 20 tot 15 x 50 mm. In de gal een aantal elliptische, 3 mm lange, radiair gerangschikte galkamers. Eén generatie, verpopping en overwintering in de gal.

gall: fusiform swellings of the underground or just above-ground runners, 15 x 20 to 15 x 50 mm. In the gall a number of elliptic, 3 mm long, radially arranged gall chambers. Univoltine, pupation and hibernation in the gall.

primaire waardplanten: Fagaceae, nauw monofaag

primary hostplants: Fagaceae, narrowly monphagous

Qercus ilex.


op Quercus, sexuele generatie

on Quercus, sexual generation

gal: kleine (1 x 2 mm), omgekeerd peervormige galletjes, meestal in een groepje van 2-5, bij een knop. Ook kunnen een paar galkamertjes gevormd worden in de as van een mannelijke bloeiwijze, die dan verkort blijft en tordeert. De wespen verlaten de gal binnen enekele weken.

gall: small (1 x 2 mm), obpyriform galls, usually 2-5 together, alongside a bud. Also a few gall chambers can be formed in the axis of a male inflorescence, that remains shortend and somewhat contorted. The wasps leave the gall within a few weeks.

primaire waardplanten: Fagaceae, nauw monofaag

primary hostplants: Fagaceae, narrowly monphagous

Qercus ilex.

inquilinen: Synergus crassicornis. Gallen van de sexuele generatie die door Synergus zijn bezet worden aanzienlijk groter, worden min of meer bolvormig en hebben aan de top een wratje.

inquilines: Synergus crassicornis. Galls of the sexual generation, occupied by Synergus turn quite larger and become more or less globular with an apical pustule.

literatuur:

references:

Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Melika, Ros-Farré & Pujade-Villar (2001a), Nieves-Aldrey (2001a), Nieves-Aldrey, Gómez, Hernández Nieves & Lobo (2006a).

17/10/2014