Pontania algida Benson, 1941

Hyemnoptera, Tenthredinidae

op Salix

on Salix

gal: grote, elliptische, dunwandige, aan beide zijden van het blad in gelijke mate uitpuilende gal.

gall: large, elliptic, thin-walled gall that protrudes equally at either side of the leaf.

waardplanten: Salicaceae, nauw monofaag

hostplants: Salicaceae, narrowly monophagous

Salix ? herbacea.

opmerkingen: Onvoldoende bekende soort. De waardplant is niet volstrekt zeker, en de gal is niet bekend. De beschrijving hierboven is gebaseerd op de gal van de naastverwante soorten.

notes: Insufficiently known species. The hostplant is not fully certain, and the gall is not known. The description above is based on the galls of the most closely related species.

literatuur:

references:

Kopelke (1999a).

07/07/2014