Pontania dolichura (Thomson, 1871)

Hyemnoptera, Tenthredinidae

op Salix

on Salix

gal: groen-glanzende worstvormige zwelling van de bovenzijde van het blad, meestal een aan weerszijden van de hoofdnerf.

gall: greenish-shining, saucage-shaped swelling of the upperside of the leaf, usually one at either side of the midrib.

waardplanten: Salicaceae, nauw monofaag

hostplants: Salicaceae, narrowly monophagous

Salix lapponum.

Anders dan Kopelke schrijft, niet op S. phylicifola.

Contrary to Kopelke, not on S. phylicifola.

synoniemen: Pontania lapponicola Kopelke, 1994. De naam P. dolichura zoals gebruikt in de oudere literatuur, heeft betrekking op P. virilis. In de beschrijvingen van dolichura door Kopelke bestaat verwarring met P. femoralis (Vikberg & Malinen, 2012a).

synonyms: Pontania lapponicola Kopelke, 1994. The name P. dolichura, as used in the older literature, in fact refers to P. virilis. The descriptions of dolichura by Kopelke contain confusion with P. femoralis (Vikberg & Malinen, 2012a).

literatuur:

references:

BeneŇ° (2015a), Buhr (1965a), Kopelke (1986a, 1990a, 1994a, 1999a), Nyman, Zinovjev, Vikberg & Farrell (2006a), Redfern & Shirley (2011a), Tomasi (2014a), Vikberg (1970a), Vikberg & Malinen (2012a), Zinovjev & Vikberg (1998a).

05/02/2017