Pontania femoralis (Cameron, 1876)

Hyemnoptera, Tenthredinidae

op Salix

on Salix

gal: larven solitair in ovale tot ronde bladgallen, die meestal paarsgewijs aan weerszijden van de hoofdnerf liggen, bijna altijd elkaar rakend. Ze puilen wat naar boven uit, naar beneden in het geheel niet. De bovenzijde is diep paars tot donker-rose, de onderzijde groen.

gall: larvae solitary in oval to roundish leaf galls that usually sit pairwise at either side of the midrib, almost always touching each other. They protrude somewhat at the upperside, not at all at the underside. They are dark purple to very dark pink above, green below.

waardplanten: Salicaceae, nauw monofaag

hostplants: Salicaceae, narrowly monophagous

Salix phylicifolia.

literatuur:

references:

Cogolludo (1921a), Vikberg & Malinen (2012a).

03/10/2014