Rhodus cyprius (Houard, 1919)

Hymenoptera, Cynipidae

op Salvia

on Salvia

gal: afgeronde zwelling van de stengel, 15 mm in diameter, dicht behaard, veelkamerig, bekroond met een toefje bladen.

gall: rotund swelling of the stem, 15 mm in diameter, densely hairy, multilocular, crowned with bunch of leaves.

waardplanten: Lamiaceae, monofaag

hostplants: Lamiaceae, monophagous

Salvia fruticosa.

synoniemen: Rhodus oriundus Quinlan, 1968.

synonyms: Rhodus oriundus Quinlan, 1968.

literatuur:

references:

Houard (1909 # 4880), Pujade-Villar, Kwast, Thuroczy & Bellido (2002a).

05/02/2017