Synophrus hungaricus Melika & Mikó, 2009

Hymenoptera, Cynipidae

op Quercus

on Quercus

gal: compacte zwakke eenkamerige zwelling in van een jonge twijg, juist onder de eindknop. Zelden ook in de bladsteel of hoofdnerf.

gall: compact, weak, unilocular swelling of a young twig, just below the terminal bud. Rarely also in the petiole or midrib.

waardplanten: Fagaceae, nauw monofaag

hostplants: Fagaceae, narrowly monophagous

Quercus cerris.

synoniemen: de soort is pas recentelijk afgesplitst van Synophrus politus.

synonyms: the species has only recently been distinguished from Synophrus politus.

opmerkingen: Zie S. politus voor de bijzondere biologie van de soorten van dit geslacht.

notes: See S. politus for the remarkable biology of the species of this genus.

literatuur:

references:

Pénzes ao (2009a).

21/12/2013