Synophrus politus Hartig, 1843

Hymenoptera, Cynipidae

op Quercus

on Quercus

gal: Tot 2 cm grote, uiteindelijk grijsbruine, min of meer bolvormige, eenkamerige knopgal. De galkamer is relatief klein, en omgeven door een bijzonder harde dikke wand. Vaak draagt de gal nog wat resten van mislukte bladeren. Volgens Buhr kan de gal ook optreden aan de onderzijde van een blad. Eén generatie; overwintering en verpopping in de gal.

gall: More or less globular, unilocular bud gall, eventually greyish brown and up to 2 cm in size. The gall chamber is relatively small, and surrounded by a thick and extremely hard mantle. Often the galls bears remnants of several failed leaves. According to Buhr the gall may also occur at the underside of a leaf. Univoltine; hibernation and pupation within the gall.

waardplanten: Fagaceae, nauw monofaag

hostplants: Fagaceae, narrowly monophagous

Quercus cerris, ithaburensis, suber.

opmerkingen: Het geslacht Synophrus maakt deel uit van een grote groep van soorten met een inquiline levenswijze. Soorten van Synophrus zijn daarbij afwijkend omdat zij hun ontwikkeling beginnen in zeer jonge gallen van Andricus burgundus en verwanten waarbij de gastheer spoedig sterft, en de morfogenese van de gal vervolgens geheel door de inquiline wordt bepaald.

notes: the genus Synophrus belongs to a clade of species with an inquiline habit. Within this clade, Synophrus species are exceptional because they begin their development in very young galls of the Andricus burgundus species group, and cause the host to die; from then on the morphogenesis of the gall is fully determined by the inquiline.

synoniemen: In 2009 is door Pénzes en anderen aangetoond dat onder de naam S. politus een aantal soorten schuil gingen. Oude beschrijvingen zijn dus niet volledig betrouwaar. S. politus in strikte zin is bekend van Oostenrijk tot Turkije en Jordanië.

synonyms: In 2009 Pénzes ao demonstrates that S. politus consisted of an aggregate of several distinct species. Older descriptions are not reliable therefore. S. politus s.str. is known from Austria to Turkey and Jordania.

literatuur:

references:

Bellmann (2012a), Buhr (1965a), Ceresa (2015a), Cogolludo (1921a), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Hellrigl (2012a), Ilie & Marinescu (2011a), Kemal & Koçak (2010a), Melika (2006a), Nieves-Aldrey (2001a), Nieves-Aldrey, Gómez, Hernández Nieves & Lobo (2006a), Pénzes ao (2009a), Pujade (1986a).

09/08/2016