Tetramesa brachypodii (von Schlechtendal, 1891)

Hymenoptera, Eurytomidae

op Brachypodium

on Brachypodium

gal: De top van de stengel heeft een spoelvormige bladprop. In het centrum ervan is de halm sterk verdikt een vormt daar een larvekamer, met éeen larve of pop.

gall: The tip of the stem with a fusiform leaf mass. In its centre the culm is strongly thickened and contains a single larval chamber, with one larva or pupa.

waardplanten: Poaceae, monofaag

hostplants: Poaceae, monophagous

Brachypodium pinnatum, sylvaticum.

synoniemen: Harmolita brachypodii.

synonyms: Harmolita brachypodii.

literatuur:

references:

Buhr (1964a), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Roskam (2009a), Tomasi (2014a).

14/06/2015