Tetramesa giraudi (von Schlechtendal, 1891)

Hymenoptera, Eurytomidae

op Festuca

on Festuca

gal Boven de 2e of 3e knoop bevinden zich in de halm enkele galkamers boven elkaar, elk met één larve of pop. De halm is hier verhard, en de zwakke zwelling ervan wordt door de bladschede eromheen vrijwel aan het oog onttrokken.

gall Above the 2nd or 3rd node there are some larval chambers in the culm, one above the other, each with one larva or pupa. The culm is locally sclerified, and its weak swelling is almost hidden by the surrounding leaf sheath.

waardplanten: Poaceae, monofaag

hostplants: Poaceae, monophagous

Festuca sensu lato.

Volgens Buhr primair op Schedonorus giganteus.

According to Buhr primarily on Schedonorus giganteus.

synoniemen Harmolita giraudi.

synonyms Harmolita giraudi.

literatuur

references

Buhr (1964a), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Henneicke, Dawah & Jervis (1992a), Tomasi (2014a).

07/10/2015