Tetramesa hieronymi (Walker, 1836)

Hymenoptera, Eurytomidae

op Festuca

on Festuca

gal boven de 2e of 3e knoop heeft de halm een of meer duidelijk, min of meer gedrongen tot vrij slank opzwellingen, 6-12 x 4-6 mm lang en breed. De gallen, die een harde wand hebben, breken meestal door de bladschede heen. Verpopping in de gal.

gall above the 2nd or 3rd node the culm has one or more striking, more or less squat to slender swellings, 6-12 x 4-6 mm long and thick. The galls, that have s sclerified wall, usually erupt through the leaf sheath. Pupation internal.

waardplanten: Poaceae, monofaag (?)

hostplants: Poaceae, monophagous (?)

Festuca glauca, heterophylla, ovina, polesica, rubra, stricta subs. sulcata, valesiaca & subsp. parviflora.

Buhr vermeldt de soort eveneens van F. sciuroides. Volgens The Euro+Med PlantBase (2014) is dit een synoniem van Vulpia bromoides. Omdat Tetramesa-soorten als regel strikt monofaag zijn is deze laatste relatie onzeker.

Buhr also mentions the species from F. sciuroides. According to The Euro+Med PlantBase (2014) this is a synonym of Vulpia bromoides. Because Tetramesa species tend to monophagy, the latter association is doubtful.

synoniemen Harmolita hieronymi.

synonyms Harmolita hieronymi.

literatuur

references

Buhr (1964a), Dauphin & Aniotsbehere (1997a).

17/04/2014