Tetramesa petiolata (Walker, 1832)

Hymenoptera, Eurytomidae

op Deschampsia

on Deschampsia

gal larve solitair, gewoonlijk in het onderste internodium; geen vergalling.

gall larva solitary, generally in the lower internode; no swelling.

waardplanten: Poaceae, monofaag

hostplants: Poaceae, monophagous

Deschampsia cespitosa.

literatuur

references

Dawah (1987a), Henneicke, Dawah & Jervis (1992a).

07/10/2015