Tetramesa phragmitidis (von Schlechtendal)

Hymenoptera, Eurytomidae

op Phragmites

on Phragmites

synoniemen: Voorzover ik weet is deze soortsnaam slechts tweemaal gebruikt. Harmolita (Isthmosoma) phragmitidis (Schldl.) wordt beschreven Buhr, en, waarschijnlijk op basis van Buhr en met slechts een aanpassing van de genusnaam, als Tetramesa phragmitidis door Dauphin & Aniotsbehere. Buhr verwijst terug naar een specifieke alinea in in Houard (1908), maar wat daar staat is niet meer dan de beschrijving van een onbenoemde Isosma door von Schlechtdal. Slechts twee alinea's hoger staat Houard's beschrijving van Tarsonemus phragmitidis Schdl. De conclusie lijkt onvermijdelijk dat Buhr deze twee alinea's verward heeft, en dat er geen Tetramesa phragmitidis bestaat.

synonyms: To my knowledge, this specific name is used only twice. Harmolita (Isthmosoma) phragmitidis (Schldl.) is described by Buhr, and, probably derived from Buhr, with just an adaptation in generic name, as Tetramesa phragmitidis by Dauphin & Aniotsbehere. Buhr refers back to a specific record in Houard (1908), but all is given there is the description of an unspecified Isosoma, going back to von Schlechtdal. Just two records higher is Houard's description of Tarsonemus phragmitidis Schdl. The conclcusion seems unavoidable that Buhr mixed up both records, and there is no Tetramesa phragmitidis.

literatuur

references

Buhr (1965a), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Houard (1908), Schwarzländer & Häfliger (2000a), Tomasi (2014a).

03/08/2015