Timaspis cichorii (Kieffer, 1909)

Hymenoptera, Cynipidae

op Cichorium

on Cichorium

gal: In het merg van de niet of nauwelijk vervormde of gezwollen stengel een, meestal groot aantal galkamers. Univoltien, overwintering en verpopping in de gal.

gall: In the pith of the not or hardly malformed or swollen stems a, usually large, number of gall chambers. Univoltine, hibernation and pupation in the gall.

waardplanten: Asteraceae, monofaag

hostplants: Asteraceae, monophagous

Cichorium intybus.

synoniemen: Phanacis cichorii.

synonyms: Phanacis cichorii.

opmerkingen: de larve wordt beschreven door Gómez Sanchez (2008a).

notes: the larva is described by Gómez Sanchez (2008a).

literatuur:

references:

Buhr (1964a), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Gómez Sanchez (2008a), Hellrigl (2009a), Melika (2006a), Nieves-Aldrey (2003a), Nieves-Aldrey, Gómez, Hernández Nieves & Lobo (2006a), Tomasi (2012a, 2014a).

14/06/2015