Timaspis heraclei (Hedicke, 1923)

Hymenoptera, Cynipidae

op Heracleum

on Heracleum

gal: in de nauwelijk vervormde stengel een of meer ca 5 mm lange ovale galkamertjes.

gall: one or more, some 5 mm long, oval gall chambers in the hardly modified stems.

waardplanten: Apiaceae, monofaag

hostplants: Apiaceae, monophagous

Heracleum sphondylium.

synoniemen: Aylacopsis heraclei.

synonyms: Aylacopsis heraclei.

literatuur:

references:

Buhr (1964a), Hellrigl & Bodur (2015a).

14/01/2017