Timaspis rufipes Ionescu & Roman, 1959

Hymenoptera, Cynipidae

op Crepis

on Crepis

gal: Langerekte, zwakke opzwelling van de stengel. In het merg liggen ca 10, ca 2 mm grote, galkamers achter elkaar, elk met een geelwitte larve, een pop of een reeds uitgekomen wesp.

gall: Weak swelling of the stem. In the pith a row of some 10 larval chambers, about 2 mm large, each with a pale yellow larva, a pupa, or an already emerged wasp.

waardplanten: Asteraceae, nauw monofaag

hostplants: Asteraceae, narrowly monophagous

Crepis pulchra.

literatuur:

references:

Buhr (1964a), Nieves-Aldrey (2005b), Nieves-Aldrey, Gómez, Hernández Nieves & Lobo (2006a).

17/11/2013