Timaspis urospermi (Kieffer, 1901)

Hymenoptera, Cynipidae

op Urospermum

on Urospermum

gal: Opvallende, tot 4 cm lange en ruim een cm dikke, knobbelige opzwellingen van de stengel. In het merg bevindt zich een groot aantal galkamertjes met een diameter van ca 2 mm, elk met een geelwitte larve.

gall: Conspiculous, knobby, swelling of the stem, up to 4 cm lang and a good cm thick. Dispersed in the pith a considerable number of gall chambers, about 2 mm in diameter, each with a pale yellowish larva.

waardplanten: Asteraceae, monofaag

hostplants: Asteraceae, monophagous

Urospermum picroides.

synoniemen: Phanacis urospermi.

synonyms: Phanacis urospermi.

literatuur:

references:

Ceresa (2015a), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Nieves-Aldrey (2001a, 2003a, 2005b).

09/08/2016