Trigonaspis brunneicornis Kieffer, 1901

Hymenoptera, Cynipidae

op Quercus

on Quercus

gal: een, vaak meer, spoelvormige gallen aan de anderzijde van het blad, in de lengte gehecht aan een dikke nerf; de uiteinden zijn vrij. Het oppervlak heeft onregelmatige richels en is wit behaard.

gall: one, often more, fusiform gall at the underside of a leaf, lengthwise attached to a thick vein; the end points are free. The surface has irregular ridges and is white-hairy.

waardplanten: Fagaceae, nauw monofaag

hostplants: Fagaceae, narrowly monophagous

Quercus pyrenaica.

waar beide soorten samen groeien ook, zeer zelden, op Q. faginea

very rarely also on Q. faginea, where the two species grow together.

opmerkingen: alleen de agame generatie is bekend.

notes: only the agamous generation is known.

literatuur:

references:

Cogolludo (1921a), Nieves-Aldrey (2001a), Nieves-Aldrey, Gómez, Hernández Nieves & Lobo (2006a).

28/09/2014