Alucita hexadactyla Linnaeus, 1758

Lepidoptera, Alucitidae

op Lonicera

on Lonicera

Lonicera periclymenum, België, prov. Namen, Couvin; © Stéphane Claerebout

Alucita hexadactyla: galls on Lonicera periclymenum

Lonicera periclymenum, Belgium, prov. Namur, Couvin; © Stéphane Claerebout

de larve werkt zich naar buiten

Alucita hexadactyla: emerging larva

emerging larva

larve

Alucita hexadactyla: larva

larva

meestal is de larve wit

Alucita hexadactyla:  larva

usually the larva is white

gal: De bloemknoppen blijven gesloten en zijn licht vervormd; de geslachtsorganen binnenin worden door de larve opgevreten. Een enkele larve vreet verscheidene knoppen uit. De larve verpopt zich in de grond.

gall: The flower buds do not open and are somewat malformed; de sexual organs inside are eaten by the larva. A single larva consumes the interior of several buds. The larva pupates in the ground.

waardplanten: Caprifoliaceae, monofaag

hostplants: Caprifoliacae, monophagous

Lonicera caprifoliq, periclymenum, xylosteum.

opmerkingen: Zeer zelden treedt de soort ook als bladmineerder op, en maakt dan een voldiepe, ietwat opgebolde en geplooide mijn met verspreide frass.

notes: Very rarely the species acts a leaf miner, making a full depth, somewhat inflated and pleated mine with scattered frass.

literatuur:

references:

Buhr (1964a), Csóka (2003a), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Fazekas (2010a), Hart (2011a), Kollár & Hrubík (2009a), Kuchlein & Donner (1993a), Kuchlein & de Vos (1999a), Redfern & Shirly (2011), Robbins (1991a), Szőcs (1977a), Tomasi (2014a).

14/06/2015