Cochylimorpha peucedana (Ragonot, 1889)

Lepidoptera, Tortricidae

op Santolina?

on Santolina?

gal: Cogolludo en Dauphin & Aniotsbehere vermelden als veroorzaker van spoelvormige opzwellingen van de stengel van Santolina chamaecyparissus de vlinder Stenodes peucedana Ragonot (thans Cochylimorpha p.); ze baseren zich daarbij op Houard (1909a). In feite noemt Houard drie soorten die dergelijke gallen zouden veroorzaken: Conchylis austrinana Chrétien, C. corsicana Walsingham (beide synoniemen van peucedana) en C. santolinana. De laatste, nu Cochylimorpha santolinana, is zeker een galvormer bij Santolina.

In zijn oorspronkelijke beschrijving van peucedana schrijft Ragonot dat de larven leefden in de droge vruchten van Peucedanum gallicum. Dat wijkt zowel in levenswijze als in waardplant (Peucedanum: Apiaceae; Santolina: Asteraceae) zozeer af van Houard’s visie, dat hier wel een verwisseling moet hebben plaatsgevonden. Het waarschijnlijkste verklaring is dat al Houard’s materiaal santolinana heeft betroffen.

gall: Cogolludo and Dauphin & Aniotsbehere cite, as causing fusiform swelling of the stems of Santolina chamaecyparissus, the moth Stenodes peucedana Ragonot (now Cochylimorpha p.); they base themselves there on Houard (1909a). As a matter of fact, Houard does mention three species responsible for this type of galls: Conchylis austrinana Chrétien, C. corsicana Walsingham (both synonyms of peucedana), and C. santolinana. The latter species, now Cochylimorpha santolinana, effectively is a galler on Santolina.

In the original description of his peucedana Ragonot wrote that the larvae lived in the dry fruits of Peucedanum gallicum. This differs so widely from Houard's vision, both in biology as in host plant (Peucedanum: Apiaceae; Santolina: Asteraceae) that a error must have occurred somewhere. The most plausible explanation is that all Houard’s material did concern santolinana.

literatuur:

references:

Cogolludo (1921a), Houard (1909a), Dauphin & Aniotsbehere (1997a).

30/09/2014