Cydia pactolana (Zeller, 1840)

Lepidoptera, Tortricidae

op Picea

on Picea

gal: de larve tunnelt in bast, meestal vlak onder een krans van zijtakken, meestal van nog heel jonge bomen. De bast zwelt op, uitgeworpen frass vermengt zich met uitvloeiende hars.

gall: the larva bores in the bark, generally just below a whorl of side branches; mostly on quite young saplings. The bark swells, ejected frass is mixed with extruded resin.

waardplanten: Pinaceae, monofaag

hostplants: Pinaceae, monophagous

Picea abies.

Bradley ea noemen de soort ook van Larix maar dat betreft waarschijnlijk Cydia grunertiana.

Bradley ao mention the species also from Larix but that probably refers to Cydia grunertiana.

synoniemen: Laspeyresia pactolana.

synonyms: Laspeyresia pactolana.

literatuur:

references:

Bradley, Tremewan & Smith (1979a), Buhr (1965a), Szőcs (1977a).

03/06/2014