Epiblema scutulana (Denis & Schffermüller, 1775)

Lepidoptera, Tortricidae

op Asteraceae

on Asteraceae

gal: larven (rupsen, met een geelbruine kop) boren in de stengel en ondergrondse delen. Ze overwinteren in een hooggelegen deel van hun gang, en verpoppen zich daar in het voorjaar. De plant kan een plaatselijke zwelling vertonen, of een verkorting van de internodia.

gall: larvae (caterpillars, with yellowish brown head) bore in the stem and underground parts. They hibernate in the upper section of their gallery and pupate there in spring. The plant can show a local swelling or shortening of the internodes.

waardplanten: Asteraceae, oligofaag

hostplants: Asteraceae, oligophaag

Arctium; Carduus nutans; Centaurea nigra; Cirsium palustre, vulgare; Senecio.

literatuur:

references:

Bradley, Tremewan & Smith (1979a), Buhr (1964a), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Roskam (2009a), Szőcs (1977a).

22/03/2014