Ostrinia nubilalis (Hübner, 1796)

Lepidoptera, Crambidae

polyfaag

polyphagous

gal: de larve leeft als een boorder. Binnenin een vlinder-larve. De frass wordt deels naar buiten gewerkt. De larve overwintert in de gal, en verpopt zich daar na de winter in een cocon.

Volgens Buhr treedt geen galvorming op; de vermelding in Roskam is twijfelachtig.

gall: the larva lives as a borer. Frass is partly extruded. Inside a Lepidoptera larva. Hibernation, and subsequent pupation in the gall in a cocoon.

<

According to Buhr no galling is caused; the reference in Roskam needs confirmation.

/div>

waardplanten: extreem polyfaag, zowel op monocotylen as dicotylen

hostplants: extremely polphagous, both on monocots and dicots

Artemisia; Humulus lupulus; Zea mays.

synoniemen: Pyrausta nubilalis.

synonyms: Pyrausta nubilalis.

opmerkingen: de European corn borer is over de hele wereld een belangrijke plaag op granen, vooral op mais.

notes: the European corn borer is worldwide an important pest on cereals, especially maize.

literatuur:

references:

Beirne (1954a), Capinera (2014a), Hering (1957a), Robbins (1991a), Roskam (2009a), Szőcs (1977a).

03/08/2016