Pennisetia hylaeiformis (Laspeyres, 1801)

Lepidoptera, Sesiidae

op Rubus

on Rubus

gal: de jonge larve maakt een gang rondom de voet van een jonge tak, waardoor hier door callusvorming een cirkelvormige zwelling optreedt die de larve tot voedsel dient. Later leeft de larve als boorder in de tak en de wortels.

gall: the young larva makes a tunnel around the foot of a young shoot. This leads to a circular formation of callus that seves as food foor the larva. The older larva lives as a borer in the shoot and the roots.

waardplanten: Rosaceae, naauw monofaag

hostplants: Rosaceae, narrowly monophagous

Rubus idaeus.

synoniemen: Bembecia hylaeiformis.

synonyms: Bembecia hylaeiformis.

opmerkingen: Het ei wordt afgezet aan de onderzijde van een blad; hoe de larve de basis van een tak bereikt is niet duidelijk. Misschien is het relevant dat volgens Buhr de larve ook boort in de rachis van het blad.

notes: The egg is deposited at the underside of a leaf; how the larva from there reaches the base of a branch is not clear. Perhaps the statement by Buhr is relevant that the larva also bores in the rachis of the leaf.

literatuur:

references:

Buhr (1965a), Ebert (1997a), Roskam (2009a).

02/07/2014