Pristerognatha penthinana (Guenée, 1845)

Lepidoptera, Tortricidae

op Impatiens

on Impatiens

gal: de larve, een rups, leeft in de holle stengel tussen de wortelhals en de onderste knoop; hier vindt ook de verpopping en overwintering plaats. Dit zou verantwoordelijk zijn voor roodverkleuring en zwelling van de stengel.

gall: the larva, a caterpillar, lives in the hollow stem between the root collar en the lowest node; here also hiberation and pupation takes place. This should be responsible for a reddening and swelling of te stem.

waardplanten: Balsaminaceae, monofaag

hostplants: Balsaminaceae, monophagous

Impatiens noli-tangere.

literatuur:

references:

Bradley & Tremewan (1978a), Buhr (1064a).

06/05/2014