cf Pseudococcyx turionella (Linnaeus, 1758)

Lepidoptera, Tortricidae

op Pinus

on Pinus

Pinus sylvestris, Deurne NB, Stippelbergen; © Arnold Grosscurt

Pseudococcyx turionella: damage on Pinus sylvestris

Pinus sylvestris, Deurne NB, Stippelbergen; © Arnold Grosscurt

zich ontwikkelende zijknoppen

Pseudococcyx turionella: damage on Pinus sylvestris

developing lateral buds

boorgang

Pseudococcyx turionella: damage on Pinus sylvestris

tunnel

synoniemen Blastesthia, Evetria, turionella; Evetria turionana (Haworth, 1811).

synonyms Blastesthia, Evetria, turionella; Evetria turionana (Haworth, 1811).

opmerkingen In de gallenliteratuur worden misvormingen als afgebeeld toegeschreven aan de (gewone, in de bosbouw als schadelijk geldende) soort Rhyacionia buoliana. In feite leven echter de larven van een aantal tortriciden als boorder in knoppen en jonge scheuten bij dennen, en veroorzaken daar vergelijkbare schadebeelden. Van een aantal van de minder gewone soorten zijn onvoldoende biologische details bekend, maar in elk geval moet de eveneens algemene P. turionella als mogelijke veroorzaker worden meegenomen. De larve van buoliana maakt een boorgang die van de basis van een scheut naar boven loopt; de scheut kromt zich daardoor (posthoorn-scheut); wanneer dit de hoofdas betreft ontstaat een blijvende bocht in de stam. De larve van turionella vreet een eindknop uit, en boort zich vandaar nog een stukje naar beneden. Zijknoppen rondom de dode eindknop krijgen nu de gelegenheid om uit te lopen, waardoor een meervoudig gaffel van de tak ontstaat.

notes In the cecidological literature galls like these are associated with the common (in forestry considered noxious), species Rhyacionia buoliana. In fact, the larvae of several tortricids live as borer in the buds and young shoots of pine trees, causing rather similar damage symptoms. Of the more rare species the biology is not known in sufficient detail to enable discrination, but at least the equally common P. turionella should be considered as a potential cause. The larva of buoliana bores a tunnel from the base of a shoot upwards; this causes the shoot to bend (posthorn shoot); when this happens to the main shoot this cause a permanent bend in the later trunk. The larva of turionella empties a terminal bud, then burrows for a short distance downwards. Lateral buds around the dead terminal bud then get the opportunity to develop into shoots, causing a splaying or forking of the branch.

literatuur

references

Bradley, Tremewan & Smith (1979a), Buhr (1965a), Redfern & Shirley (2011a), Roskam (2009a), Schimitschek (1955a), Schwerdtfeger (1981a).

20/01/2013