Rhyacionia buoliana (Denis & Schiffermüller, 1775)

Lepidoptera, Tortricidae

Pinus sylvestris, België, prov. Luik, Theux; © Jean-Yves Baugnée

Rhyacionia buoliana: gall on Pinus sylvestris

Pinus sylvestris, Belgium, prov. Liège, Theux; © Jean-Yves Baugnée

Pinus nigra, Velsen, lg Velserbeek; blijkens de vertakkingen is dit boompje al in eerdere jaren geïnfecteerd geweest.

Rhyacionia buoliana: galls on Pinus nigra

Pinus nigra, Velsen, lg Velserbeek; to judge by the branching pattern this sapling has survived infestations in earlier years.

gal: Larven vreten in het najaar een knop uit, overwinteren, en boren dan in een scheut tot in de zomer. Aangestaste scheuten sterven meestal af, maar als het een krachtige scheut betreft, met name de topscheut, groeit deze meestal door met als gevolg een misvormde, voor de bosbouw waardeloze, stam.

gall: In autumn the larva hollows a bud, then hibernates, then bores in a developing shoot until summer. Damaged shoots generally die off, but when a strong shoot is involved, the leading shoot in particlar, it may continue growing, resulting in a deformed, commercially uselsess, stem.

waardplanten: Pinaceae, monofaag (?)

hostplants: Pinaceae, monophagous (?)

Pinus contorta, halepensis, jeffreyi, mugo, nigra, pinea, pinaster, ponderosa, radiata, sylvestris.

Ook genoemd van Abies alba, maar daarop waarschijnlijk slechts zelden op die plant.

Also mentioned from Abies alba, but probably only rarely on that plant.

synoniemen Evetria buoliana.

synonyms Evetria buoliana.

literatuur

references

Bradley, Tremewan & Smith (1979a), Buhr (1965a), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Huertas Dionisio (2007a), Kollár (2011a) , Redfern & Shirley (2011a), Robbins (1991a), Roskam (2009a), Schimitschek (1955a), Schwerdtfeger (1981a), Szőcs (1977a), Tomasi (2003a, 2012a, 2014a).

14/06/2015