Anguina graminis (Hardy, 1850)

Nematoda, Anguinidae

op grassen

on grasses

gal De gallen lijken op die van Subanguina graminophila, maar liggen niet speciaal aan de basis van de bladschijf. Bovendien zijn hier de rijpe wijfjes gedrongen en spiraal-achtig gekromd.

gall The galls resemble those of Subanguina graminophila, but are not concentrated on the base of the blade. Moreover, the ripe females are squat and wound spirally.

waardplanten: Poaceae, oligofaag

hostplants: Poaceae, oligophagous

Agrostis canina, capillaris, gigantea, stolonifera; Apera spica-venti; Avenella flexuosa; Calamagrostis canadensis, canescens, epigeios; Deschampsia cespitosa; Festuca ovina, rubra; Holcus lanatus, mollis; Schedonorus pratensis.

Festuca is de preferente waardplant.

Festuca is the preferred hostplant.

synoniemen: Tylenchus graminis.

synonyms: Tylenchus graminis.

opmerkingen: vaak geassocieerd met de schimmel Dilophospora alopecuri.

notes: often found associated with the fungus Dilophospora alopecuri.

literatuur

references

Bongers (1988a), Buhr (1964a), Cogolludo (1921a), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Ludwig (1974a), Redfern & Shirley (2011a), Roskam (2009a), Tomasi (2014a).

09/01/2017