Anguina tritici (Steinbuch, 1799)

Nematoda, Anguinidae

vooral op granen

mainly on cereal crops

gal De gehele plant is min of meer misvormd en groeit slecht. Tijdens de bloei vervormen de vruchtbeginsels tot kleine, zwartbruine, 2-3 mm grote bolletjes, die zo'n 40 paar volwassen nematoden bevatten, naast hun nageslacht van duizenden jonge. De gallen vallen op de grond, en de juveniele nematoden infecteren later nieuwe kiemplanten.

gall The entire plant is malformed and grows badly. Once the plant comes into flower the ovaries develop into small, blackish brown granules of 2-3 mm, containing some 40 adult nematodes and many thousands juvenile offspring. The galls drop to the ground, and the juveniles later infest new seedlings.

waardplanten: Poaceae, oligofaag

hostplants: Poaceae, oligophagous

Avena sativa; Hordeum, Secale cereale, Triticum aestivum.

Het meest op tarwe; zelden ook Dactylis glomerata.

Mostly on wheat; rarely also Dactylis glomerata.

opmerkingen Voorheen een ernstige plaag in de graanteelt, en nog steeds een probleem in ontwikkelingslanden.

notes Once a major cereal pest, and still a problem in deveoping countries.

literatuur

references

Bongers (1988a), Buhr (1964b, 1965a), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Roskam (2009a).

27/07/2014