Aphelenchoides blastophthorus Franklin, 1952

Nematoda, Aphelenchoididae

gal: deze soort wordt wel als veroorzaker van gallen aangemekt. Waarschijnlijk leven de aaltjes echter van schimmels die zich bevinden tussen knop- of bolschubben.

gall: this species is mentioned sometimes as a gall causer. However, the nematodes probably feed on fungi that develop between the scales of the bud or bulb.

literatuur:

references:

Bongers (1988a), Buhr (1965a).

31/08/2014