Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos, 1890)

Nematoda, Aphelenchoididae

op kruiden

on herbs

gal: de bladen zijn vervormd en ineen gedraaid; de nerven zijn kraakbeenachtig verdikt; soms worden veel, korte, spruiten gevormd. Knoppen kunnen afsterven. Omdat het bladweefsel tussen de nerven dood gaat ontstaat een kenmerkend mozaiekpatroon.

gall: the leaves are disfugured, contorted; the veins are thickened, cartilaginous; sometimes numerous, short sprouts are formed. Buds may die off. Because the leaf tissue between the veins withers, a characteristic mosaic pattern results.

waardplanten: polyfaag

hostplants: polyphagous

Anchusa caespitosa; Anemone hepatica, nemorosa; Begonia; Chrysanthemum indicum; Dahlia; Fragaria; Scabiosa; Viola odorata.

Bekend van 250 plantensoorten, behorend tot 47 families.

Known from 250 plant species, belonging to 47 families

opmerkingen: belangrijk plaag op aardbei en siergewassen. Bacteriële aantastingen kunnen vergelijkbare vergallingen veroorzaken.

notes: important pest on strawberries and ornamentals. Similar gallings may be caused by bacterial infestations.

literatuur:

references:

Bongers (1988a), Buhr (1964a), Dauhpin & Aniotsbehere (1997a), Melgarejo Nárdiz, García-Jiménez, Jordá Gutiérrez, López González, Andrés Yebes & Duran-Vila (2010a), Roskam (2009a), Tomasi (2003a, 2014a).

07/08/2016