Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz, 1911)

Nematoda, Aphelenchoididae

op kruiden

on herbs

gal: de aaltjes leven in de knoppen, en infecteren van daar uit de zich ontwikkelende bladen, wat in misvormingen resulteert. Omdat het bladweefsel tussen de nerven dood gaat ontstaat een kenmerkend mozaiekpatroon.

gall: the nematodes live in the buds, infecting there the developing leaves, which results in malformations. Because the leaf tissue between the veins withers, a characteristic mosaic pattern results.

waardplanten: polyfaag, vooral schadelijk op

hostplants: polyphagous, especially noxious on

Chrysanthemum, Doronicum.

literatuur:

references:

Bongers (1988a), Melgarejo Nárdiz, García-Jiménez, Jordá Gutiérrez, López González, Andrés Yebes & Duran-Vila (2010a), Redfern & Shirley (2011a).

07/08/2016