Globodera rostochiensis (Wollenweber, 1923)

Nematoda, Tylenchida, Heteroderidae

gal: aangehecht aan de uiterlijk naawelijks veranderde wortels bevinden kleine bolvormige lichaampjes, aanvankelijk wit, later geelbruin tot donkerbruin. Het zijn cysten, het met eieren gevulde achterste deel van de wijfjes. In de wortels leven grote aantal nematoden. Aangepaste planten zijn sterk verzwakt.

gall: attached to the outwards hardly modified roots numerous globular bodies, initially white, laer yellowish brown to dark brown. They are cysts, the rear part of the females, filled with eggs. Inside the roots live numerous nematodes. Infected plants are strongly weakened.

waardplanten: Solanaceae, oligofaag

hostplants: Solanaceae, oligophagous

Atropa bella-donna; Datura stramonium; Hyoscyaamus aureus, niger; Lycopersicon esculentum; Solanum dulcamara, melongena, nigrum, tuberosum, villosum.

synoniemen: Heterodera rostochiensis.

synonyms: Heterodera rostochiensis.

opmerkingen: Belangrijke plaag in de landbouw (aardappelmoeheid). Het probleem wordt verergerd doordat de cysten tot 30 jaar levenskrachtig blijven.

notes: Important agricultural pest. The problem is exacerbated by the fact that the cysts remain their vitality for op to 30 years.

literatuur:

references:

Bongers (1988a), Buhr (1964b, 1965a), Melgarejo Nárdiz, García-Jiménez, Jordá Gutiérrez, López González, Andrés Yebes & Duran-Vila (2010a).

27/02/2017