Hemicycliophora conida Thorne, 1955

Nematoda, Hemicycliophoridae

gal: deze nematode wordt door Roskam genoemd in samenhang met Daucus. Door Bongers wordt echter geen enkel verband met enige plant gelegd.

gall: this nematode is mentioned by Roskam in connection with Daucus. However, Bongers does not indicate an association with any plant.

literatuur:

references:

Bongers (1988a), Roskam (2009a).

01/09/2014