Heterodera schachtii Schmidt, 1871

Nematoda, Tylenchida, Heteroderidae

gal: de wortels vaak abnormaal kort en sterk bossig vertakt. Vanaf midden in de zomer zijn er kleine bolvormige een halve mm grote lichaampjes aangehect, aanvankelijk wit, later geelbruin tot donkerbruin. Het zijn cysten, het met eieren gevulde achterste deel van de wijfjes. In de wortels leven grote aantallen nematoden. Aangepaste planten zijn sterk verzwakt.

gall: tje roots often are abnormally short and strongly bushy branched. From mid-summer numerous globular bodies are attached, half a mm large, initially white, later yellowish brown to dark brown. They are cysts, the rear part of the females, filled with eggs. Inside the roots live numerous nematodes. Infected plants are strongly weakened.

waardplanten: polyfaag

hostplants: polyphagous

Amaranthus; Arabis; Atriplex; Aubrieta; Barbarea; Beta vulgaris & subsp. maritima; Brassica; Capsella bursa-pastoris; Chenopodium album; Dianthus; Galeopsis; Helianthus annuus; Iberis; Isatis tinctoria; Lamium amplexicaule; Lens culinaris; Lobularia maritima; Lupinus; Myosurus mininus; Papaver; Polygonum; Portulaca.

literatuur:

references:

Bongers (1988a), Buhr (1964b, 1965a), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Melgarejo Nárdiz, García-Jiménez, Jordá Gutiérrez, López González, Andrés Yebes & Duran-Vila (2010a), Tomasi (2014a).

20/02/2017