Meloidogyne ardenensis de Santos, 1968

Nematoda, Meloidogynidae

op polyfaag

on polyphagous

gal: ronde of spoelvormige zwellingen van de wortels, 2-5 mm groot. Ze bevatten nematoden, waaronder vaak glinsterend-witte peervormige wijfjes, die eieren kunnen bevatten.

gall: rotund or fusiform swellings of the roots, 2-5 mm large. They contain nematodes, in particular often shining-white females, that may contain eggs.

waardplanten: polyfaag op overblijvende planten

hostplants: polyphagous on biannual and perennial plants

Astilbe; Fraxinus; Hepatica; Ligustrum; Lonicera; Sambucus; Vinca.

literatuur:

references:

Bongers (1988a), Redfern & Shirley (2011a).

01/02/2014