Meloidogyne artiellia Franklin, 1961

Nematoda, Meloidogynidae

op polyfaag

on polyphagous

gal: ronde of spoelvormige zwellingen van de wortels, 2-5 mm groot. Ze bevatten nematoden, waaronder vaak glinsterend-witte peervormige wijfjes, die eieren kunnen bevatten.

gall: rotund or fusiform swellings of the roots, 2-5 mm large. They contain nematodes, in particular often shining-white females, that may contain eggs.

waardplanten: polyfaag

hostplants: polyphagous

Beta; Brassica napus, oleracea.

Ook op grassen.

Also on grasses

literatuur:

references:

Buhr (1965a), Redfern & Shirley (2011a), Tomasi (2014a).

08/06/2015