Meloidogyne chitwoodi Golden, O’Bannon, Santo & Finley, 1980

Nematoda, Meloidogynidae

op polyfaag

on polyphagous

gal: ronde of spoelvormige zwellingen van de wortels, 2-5 mm groot. Ze bevatten nematoden, waaronder vaak glinsterend-witte peervormige wijfjes, die eieren kunnen bevatten.

gall: rotund or fusiform swellings of the roots, 2-5 mm large. They contain nematodes, in particular often shining-white females, that may contain eggs.

waardplanten: polyfaag

hostplants: polyphagous

Lycopersicon esculentum; Solanum tuberosum; Zea mays.

Ook op granen.

Also on cereals.

literatuur:

references:

Bongers (1988a), Roskam (2009a).

01/09/2014