Meloidogyne javanica (Treub, 1885)

Nematoda, Meloidogynidae

op polyfaag

on polyphagous

gal: ronde of spoelvormige zwellingen van de wortels, 2-5 mm groot. Ze bevatten nematoden, waaronder vaak glinsterend-witte peervormige wijfjes, die eieren kunnen bevatten.

gall: rotund or fusiform swellings of the roots, 2-5 mm large. They contain nematodes, in particular often shining-white females, that may contain eggs.

waardplanten: polyfaag

hostplants: polyphagous

Impatiens; Lycopersicon esculentum; Medicago; Nicotiana tabacum; Solanum tuberosum; Vitis.

literatuur:

references:

Buhr (1964b, 1965a).

01/09/2014