Nacobbus serendipiticus Franklin, 1960

Nematoda, Anguinidae

gal: deze nematode wordt door Roskam genoemd als veroorzaker van wortelgallen bij Lycopersicon esculentum. Het is een geldige soortsnaam (Ebsary), maar de soort wordt niet genoemd door de Fauna Europaea (2014). Mogelijk betreft het een incidentele waarneming in kascultuur.

gall: this nematode is mentioned by Roskam as causer of root galls in Lycopersicon esculentum. It is a valid species name (Ebsary), but the species is not listed in the Fauna Europaea (2014). Possibly it concerns an isolated observation in a greenhouse.

literatuur:

references:

Ebsary (1991a), Roskam (2009a).

01/09/2014