Pratylenchus neglectus (Rensch, 1924)

Nematoda, Pratylenchidae

op granen

on cereals

gal: Aaltjes van de familie Pratylenchidae leven endoparasitair in plantenwortels. Dit geeft mogelijk aanleiding tot opzwellingen, waarin zich aaltjes bevinden.

gall: Nematodes of the family Pratylenchidae live endoparasitically in plant roots. This may lead to the formation of swellings, that upon dissection contain nematodes.

waardplanten: Poaceae, oligofaag op granen

hostplants: Poaceae, oligophagous on cereals

literatuur:

references:

Bongers (1988a).

01/09/2014