Pratylenchus penetrans (Cobb, 1917)

Nematoda, Pratylenchidae

polyfaag

polyphagous

gal: Aaltjes van de familie Pratylenchidae leven endoparasitair in plantenwortels. Dit geeft mogelijk aanleiding tot opzwellingen, waarin zich aaltjes bevinden.

gall: Nematodes of the family Pratylenchidae live endoparasitically in plant roots. This may lead to the formation of swellings, that upon dissection contain nematodes.

waardplanten: zeer polyfaag, belangrijk plaag in land- en tuinbouw, boomkwekerijen, bollenvelden en boomgaarden.

hostplants: strongly polyphagous, important pest in agriculture, horticulture, nurseries, bulb field and orchards

literatuur:

references:

Bongers (1988a).

01/09/2014