? on Persicaria bistorta

Diptera, Cecidomyiidae

? op Persicaria

? on Persicaria

Persicaria bistorta, België, Prov. Luik, Butgenbach, RN de la Vallée de la Schwalm © Stéphane Claerebout

Cecidomyiid on Persicaria bistorta

Persicaria bistorta, Belgium, Prov. Liège, Butgenbach, RN de la Vallée de la Schwalm © Stéphane Claerebout

zelfde blad, onderzijde

Cecidomyiid on Persicaria bistorta

same leaf, underside

gal

Cecidomyiid on Persicaria bistorta

gall

onderzijde van een blad, met drie bezette gallen dicht bijeen

Cecidomyiid on Persicaria bistorta

underide of a leaf, with three occupied galls close together

en enkele larve, in een druppel verteringsvloeistof

Cecidomyiid larva on Persicaria bistorta

a singe larva, in drop of digestive liquid

soms twee larven in een gal

Cecidomyiid larvae on Persicaria bistorta

sometimes two larvae share a gall

larve

Cecidomyiid larva on Persicaria bistorta

larva

gal: een of meer onopvallende bultjes op bovenzijde van de bladeren; in de corresponderende groefje aan de onderzijde een, soms twee of drie, witte galmuglarven.

gall: one or more inconspicuous bumps on the upperside of the leaves; in the corresponding depression at the underside one (rarely two or three) white cecidomyiid larvae.

waardplanten: Polygonaceae, nu monofaag

hostplants: Polygonaceae, narrowly monophagous

Polygonum bistorta.

Volgens Buhr zelden ook op Persicaria amphibia.

Accordig to Buhr rarely also on Persicaria amphibia.

opmerkingen: Om welke soort het hier gaat is niet bekend, ondanks dat Buhr, onder nummer 4980 een aantal artikelen citeert waarin naar deze gal wordt verwezen.

notes: It is not known wich species in involved, despite the fact that Buhr, under # 4980, cites several papers referring to this gall.

literatuur:

references:

Buhr (1965a).

19/06/2016