Taeniatherum

fam. Poaceae

1a galls, etc => 100

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g rust fungi => 107

100h smut fungi => 108

100i powdery and downy mildews => 109

100j other causers => 110

107 – rust fungi

107a Picciniaceae: Puccinia agropyri

108 – smut fungi

108a Tilletiaceae: Tilletia bornmuelleri, serbica

108b Ustilaginaceae: Ustilago phrygica

109 – powdery and downy mildews

109a Erysiphaceae: Blumeria graminis

13/03/2017

pub 13.iii.2017 ยท mod 28.vi.2017