Arthropoda: Acari

Mijten

Kleine tot zeer kleine spinachtige dieren met een min of meer peervormig lichaam en (wanneer volwassen) vier paar poten. De monddelen zijn geen kaken (mandibels), maar scharen, cheliceren

Mites

Small to tiny spider-like organisms with a more or less pear-shaped body and (when adult) four pairs of feet The mouthparts are not mandibles, but chelicerae, ther operate like a pair of scissors.

30/11/2014