Hemiptera: Adelgidae

Binen de Hemiptera vormen de Sternorrhyncha de grootste en meest complexe groep. Binnen de Sternorrhyncha geldt ditzelfde voor de Aphidomorpha, de bladluizen en verwanten. Aphidomorpha hebben een zeer lange zuigsnuit (de in rust binnen het lichaam wordt opgeborgen).

Veel Aphidomorpha-soorten vertonen waard-wisseling. Daarbij legt een bevrucht wijfje eieren op plantensoort A; die jonge dieren ontwikkelen zich daar ook, maar eenmaal volgroeid migreren ze naar plantensoort B, waar ze parthenogenetisch een aantal generaties doormaken. Tegen het eind van de zomer ontstaan naast vrouwtjes ook weer mannetjes waarna de cyclus herbegint. Plantensoort A, de primaire waardplant, is gewoonlijk een boom of struik, B, de secundaire, een kruid.

Ook bij Adelgidae, een kleine groep van bladluizen, vindt waard-wisseling plaats, maar zowel de primaire als de secundaire waardplant zijn coniferen (Pinaceae). Bij parthenogenetische fase worden geen levende jongen geproduceerd, zoals bij de echte bladluizen, maar onbevruchte eieren. Op de primaire waardplant worden gallen veroorzaakt

Within the Hemiptera, the Sternorrhyncha form the largest and most complex group. Within the Sternorrhyncha, the same applies for the Aphidomorpha, the aphids and relatives. Aphidomorpha have an exceedingly long proboscis (that may be retracted within the body when not in use).

Many Aphidomorpha species demonstrate hostplant alternation. A fertilised female then deposits her eggs on plant species A; the progeny develops there but, once full grown migrates to plant species B, where a number of parthenogenetic generations follow. Against the end of the season along with females also males are formed, and the cycle restarts. Plant species A, the primary hostplant, generally is a tree or shrub, B, the secondary one, a herb.

Also in the Adelgidae, a small aphid family, host alternation takes place, but both primary and secondary hostplant are conifers (Pinaceae). In the parthenogenetic phase no living young are born, like in the true aphids, but unfertilised eggs. Galls are produced on the primary hostplant.

literatuur:

references:

Blackman & Eastop (2014), Börner & Heinze (1957a), Richards & Davies (1977a).

05/12/2014