Lepidoptera: Adelidae

Langsprietmotten

Adelidae zijn nauw verwant met de Incurvariidae en Heliozelidae, waarmee ze onder meer het bezit van een gechitinseerde legboor gemeen hebben. De imagines zijn gekenmerkt door opvallend lange antennen. De larven onderscheiden zich doordat de buikpoten verscheidene concentrische rijen van haakjes hebben (Davis, 1987a).

Longhorns

Adelidae are closely related to the Incurvariidae and Heliozelidae, with whom they share the possession of a sclerotised ovipositor. The adults are characterised by having strongly elongated antennae. The larvae can be distinguished by having the hooks on the prolegs in several concentric rows (Davis, 1987a).

literatuur:

references:

Davis (1987a).

23/11/2014