Apocrita: Agaonidae

Vijgenwespen

Deze familie is strikt gebonden aan het soortenrijke plantengeslacht Ficus. De larven ontwikkelen zich zich in individuele vruchtjes binnen de schijnvrucht (syconium). Strikte monofagie is regel, en in de meeste gevallen speelt de wesp een cruciale rol bij de bestuiving van de plant.

Fig wasps

This family is strictly bound to the species-rich plant genus Ficus. The larvae develop within individual fruits inside the syconium. Strict monophagy is common, and in most cases the wasp plays a crucial role in the plant's pollination.

literatuur:

references:

Gauld & Bolton (1988a).

29/11/2014