Oomycota: Albuginaceae

De schimmel ontwikkelt zich in het plantenlichaam, en voedt zich middels haustoria: uitstulpingen van de hyphen die middels een kleine opening een plantencel binnendringen. Onder de epidermis van de plant vormt zich een laag van hyphen-uiteinden die elk een keten van conidia vormen, waardoor een glanzend-witte korst wordt gevormd. De epidermis barst tenslotte open waarna de conidia verstuiven. Ze kiemen onder vorming van beweeglijke sporen, die een nieuwe plant kunnen infecteren. Wegens hun biologische functie worden de conidia in de literatuur beurtelings als conidia en sporangia aangeduid.

The fungus develops within the plant body, feeding by means of haustoria: tiny protuberances that by means of small openings penetrate a cell body. Below the plant's epidermis a layer of hyphae endinds is formed, that each produce a chain of conidia, resulting in a shining white crust. Finaly the epidermis ruptures, releasing the conidia. These germinate into motile spores, that can infect a new host. Because of their biological function the conidia are alternatively called conidia and sporangia in the literature.

literatuur:

references:

Alexopoulos, Mims & Blackwell (1996a), Gäumann (1964a), Thines (2010a), Webster (1980a).

06/06/2016