Brachycera: Anthomyiidae

De Anthomyiidae behoren, samen met de Scathophgidae (en nog een groot aantal families die hier niet aan de orde komen) tot de superfamilie van de Calyptratae of Muscoidea, die gekenmerkt is doordat de haltertjes, de rudimenten van het tweede vleugelpaar, bedekt zijn met een klepje. De larven van de meeste soorten zijn fytofaag, maar lang niet alle mineren. Anders dan bij Agromyzidae liggen de minerende larven met de rug naar boven in de mijn, waardoor de frasslijn centraal is. De frass vervloeit ook vaak, waardoor de mijnen er vies uitzien.

The Anthomyiidae belong, together with the Scatophagidae (and a number of families more, not relevant here) tot the superfamily Calyptratae or Muscoidea, characterised by the fact that the halteres, the remnants of the second pair of wings, are covered by a flap. The larvae of most species are phytophagous, but only a few are miners. Unlike Agromyzidae, the mining larvae lie dorsum-up in the the mine, creating a simple, central frass line. Often the frass liquifies, giving the mines a dirty appearance.

literatuur:

references:

Colyer & Hammond (1968a), Oosterbroek (2008a), Richards & Davies (1997a).

28/11/2014